Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ được mời tham gia Nhóm chỉ đạo cấp cao về Sáng kiến nguồn nhân lực cho GD

GD&TĐ - Theo nguồn tin của báo Giáo dục và Thời đại, ông Ju-Ho Lee - Ủy viên Ủy ban quốc tế về giáo dục do nguyên Thủ tướng Anh Gordon Brown làm chủ tịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Hàn quốc 2010-2015 - đã gửi thư mời Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tham gia Nhóm chỉ đạo cấp cao về Sáng kiến nguồn nhân lực cho giáo dục.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Với tư cách là Chủ tịch Nhóm chỉ đạo cấp cao về Sáng kiến nguồn nhân lực cho giáo dục, trong thư gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, ông Ju-Ho Lee cho biết:

Tháng 9/2016, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ủy ban quốc tế về Cấp tài chính cho cơ hội giáo dục toàn cầu (Ủy ban Giáo dục) đã đưa ra một tầm nhìn kêu gọi mở rộng cơ hội giáo dục lớn nhất trong lịch sử.

Tầm nhìn này đã nói chi tiết về các cuộc cải cách, đầu tư để cung cấp giáo dục chất lượng cho hàng triệu trẻ em và thanh niên với sự tập trung nhiều nhất vào những hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn 2 của công việc, Ủy ban này đã tập trung vào việc thực hiện những đề xuất vạch ra trong báo cáo Thế hệ học tập thông qua một số sáng kiến chủ chốt. Một trong những đề nghị đó là thiết lập một nhóm chuyên gia quốc tế về nguồn nhân lực cho giáo dục.

Ủy ban Giáo dục đang thiết lập Sáng kiến nguồn nhân lực cho giáo dục, một yếu tố quan trọng trong đó là Nhóm chỉ đạo cấp cao (HLSG) – một nhóm gồm các nhà thành lập chính sách, giáo viên, chuyên gia toàn cầu về giáo dục, công nghệ, y tế...; cam kết xem xét lại việc mở rộng, đa dạng hóa và tăng cường sức mạnh của giáo viên, đồng thời hỗ trợ các nghề nghiệp để tăng cường kết quả học tập.

"Ủy ban Giáo dục muốn chính thức mời ông với vai trò là nhà hoạch định chính sách cho các vấn đề liên quan tới nhân lực giáo dục ở Việt Nam, tham gia vào Sáng kiến nguồn nhân lực cho giáo dục với vai trò là một thành viên của Nhóm chỉ đạo cấp cao" - ông Ju-Ho Lee viết trong thư.

Cũng theo thông tin trong thư này, cuộc họp đầu tiên của HLSG là xem xét các vấn đề nghiên cứu trọng yếu cho Báo cáo nguồn nhân lực cho giáo dục sẽ diễn ra vào 19/3 tại Dubai.

"Chúng tôi rất mong chờ được làm việc với ông về lĩnh vực hợp tác các chính phủ và chuyên gia ngành giáo dục và bên ngoài để tạo ra một tầm nhìn mới cho một nhân lực giáo dục có thể giúp tạo ra một Thế hệ học tập" - trong thư viết.

Được biết, hiện nay, với nguồn vốn vay từ Ngân hàng thế giới để triển khai Chương trình phát triển các trường sư phạm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đang trực tiếp chỉ đạo đổi mới trong đào tạo và bồi dưỡng để xây dựng một đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có đủ năng lực để thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông.

Việc tham dự vào sáng kiến toàn cầu này sẽ giúp Việt Nam chia sẻ với cộng đồng quốc tế những thành công Việt Nam đã đạt được, đồng thời cũng tiếp cận các nguồn lực và tri thức về lĩnh vực này trong cộng đồng tài trợ quốc tế.

Nhóm Chỉ đạo cấp cao là một thành phần quan trọng của Sáng kiến nguồn nhân lực cho giáo dục (Education workforce Initiative - EWI).

Mục đích của EWI là xây dựng những lựa chọn cụ thể cho các nhà hoạch định chính sách để đa dạng hóa, mở rộng và tăng cường lực lượng giáo dục, đáp ứng những yêu cầu thay đổi của thế kỷ 21, nhằm cải thiện kết quả học tập. EWI sẽ làm việc chặt chẽ với Sáng kiến quốc gia tiên phong trong Ủy ban Giáo dục để đảm bảo các nhà hoạch định chính sách được hỗ trợ ở mức cao nhất để cải cách trong lĩnh vực này.