Bộ trưởng nào cũng có thể lên “ghế nóng” trong phiên chất vấn

Sáng nay (6/11), Quốc hội bắt đầu nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Thời gian diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 6/11, ngày 9/11 và sáng 10/11).
Đại biểu chất vấn vấn đề thuộc lĩnh vực nào thì trưởng ngành phụ trách chính lĩnh vực đó sẽ trả lời.
Đại biểu chất vấn vấn đề thuộc lĩnh vực nào thì trưởng ngành phụ trách chính lĩnh vực đó sẽ trả lời.

Trước khi tiến hành chất vấn, các đại biểu sẽ nghe Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Với đặc điểm là kỳ chất vấn năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ không chọn một số Bộ trưởng, trưởng ngành để chất vấn trực tiếp như các kỳ họp khác mà đại biểu chất vấn vấn đề thuộc lĩnh vực nào thì các vị phụ trách chính lĩnh vực đó sẽ trả lời.

Sáng ngày 10/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội từ 9h đến 11h15 (giải lao từ 9h30-9h50).

Theo vietnamnet.vn