Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng BCĐ triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ

GD&TĐ)-Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thay đổi Trưởng ban và Phó trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Theo đó, đồng ý đề nghị của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc thôi làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai Đề án.

Cử Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" thành lập theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 5/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

Lập Phương