Bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị

GD&TĐ - Hỏi: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý trong các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập có phải thực hiện theo Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Nếu có thì cần phải có tiêu chuẩn và điều kiện gì? – Hà Đình Tuấn (hdtuan***@gmail.com).
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

* Trả lời

Ngày 12/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, với các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập cũng là đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó việc bổ nhiệm viên chức quản lý trong các trường học này cũng được áp dụng theo Nghị định trên.

Cụ thể theo Điều 7, của Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý như sau:

* Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Quyền lợi của viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật Viên chức.