Bổ nhiệm 2 hiệu phó Trường Đại học Hải Phòng

GD&TĐ Ông Trần Quốc Tuấn-TS, giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- TS, giảng viên chính, Trưởng phòng. KHCN vừa được bổ nhiệm là hiệu phó Trường Đại học Hải Phòng.
Trường Đại học Hải Phòng bổ nhiệm 2 hiệu phó
Trường Đại học Hải Phòng bổ nhiệm 2 hiệu phó

Trường đại học Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhà trường.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Trường đại học Hải Phòng, bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng. Nhiệm kỳ của Phó hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng.

Bổ nhiệm 2 hiệu phó Trường Đại học Hải Phòng ảnh 1
Ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận quyết định

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Kính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Hải Phòng tin tưởng với năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, 2 đồng chí Phó hiệu trưởng được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn 2 Phó hiệu trưởng nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ mới, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trở thành tấm gương “sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn”, có nhiều cống hiến đưa nhà trường phát triển vững mạnh