Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ Căn cước áp dụng từ 1/7/2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước và mẫu Giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ Căn cước áp dụng từ 1/7/2024.
Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ Căn cước áp dụng từ 1/7/2024.

Ngày 23/2, tại Dự thảo Thông tư về mẫu Thẻ căn cước, giấy Chứng nhận căn cước, Bộ Công an đã đề xuất mẫu chứng nhận căn cước và các nội dung quan trọng ghi trên đó…

Theo đó, giấy Chứng nhận căn cước có hình chữ nhật, kích thước 125x170mm.

Nền mặt trước Chứng nhận căn cước gồm: Bản đồ hành chính Việt Nam in màu đỏ; trống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí in màu xanh. Quốc huy được in màu trực tiếp trên giấy chứng nhận căn cước.

Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC”; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp giấy Chứng nhận căn cước màu đỏ.

Về nội dung giấy Chứng nhận căn cước, Điều 11 dự thảo Thông tư nêu rõ, bên trái từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 15mm; ảnh của người được cấp giấy chứng nhận căn cước cỡ 25x33mm; mã QR code kích thước 18x18mm; Ô vân tay ngón trỏ trái; Ô vân tay ngón trỏ phải.

Bên phải từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC”; Số Định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Nơi ở hiện tại; Họ, chữ đệm và tên cha; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên mẹ; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng); Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; Quốc tịch; Thời hạn sử dụng đến; Ngày, tháng, năm; GIÁM ĐỐC CÔNG AN.

Về giá trị sử dụng của Chứng nhận căn cước, theo khoản 5 Điều 30 Luật Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân trên giấy chứng nhận căn cước để kiểm tra thông tin của người được cấp giấy chứng nhận căn cước trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật.

Giấy Chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 6 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ