Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bình Thuận: Công bố điện thoại hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia 2018

Minh Phong - 09/04/2018, 18:40 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Huỳnh Ngọc Thành

TP. KT&QLCL

0918567404

thanhhn@sgddt.binhthuan.gov.vn

2

Trần Lương Công Khanh

TP. GDCN&GDTX

01636392849

khanhtlc@sgddt.binhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thạch

PTP. KT&QLCL

0975143467

thachnv@sgddt.binhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Anh

CV. GDCN&GDTX

0913764345

ntanh1971@gmail.com

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm