Bình đẳng giới trong Giáo dục có bước tiến vượt bậc

Bình đẳng giới trong Giáo dục có bước tiến vượt bậc
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.N
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.N

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam (UBQG), năm 2009 đã có những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. UBQG đã tổ chức thành công Chương trình công tác năm, trong đó, dấu ấn quan trọng là Hội nghị sơ kết kế hoạch hành động giai đoạn 2006-2010. Phương hướng, nhiệm vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai thực hiện khá tích cực, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành. Với sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của UBQG, các hoạt động liên ngành đã được tổ chức rất hiệu quả với sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới đã tạo đà cho những chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân và góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục: Sự chênh lệch về tỷ lệ học sinh nam và nữ trong các bậc học đã được thu hẹp đáng kể, đặc biệt là bậc đại học. Năm 2006, tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 15 đến 24 biết đọc, biết viết là 96,98%, trong đó nữ đạt 96,67%, nam đạt 97,26%; tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trờ lên biết chữ là 93,1%, trong đó nữ đạt 90,5% và nam đạt 96%; số năm đi học trung bình của dân số trong độ tuổi 20-24 của nữ là 9,5% và nam là 9,6%; khoảng 91% bé gái và 92% bé trai bước vào tiểu học và THCS. Ở ĐH, năm 2007, tỷ lệ nữ chiếm khoảng 54% trong tổng số sinh viên mới. 100%  trẻ em gái từ 11-14 tuổi tốt nghiệp chương trình tiểu học và được vào lớp 6. Tỷ lệ đi học chung của nữ ở cấp THCS tăng lên trên 90%, THPT lên trên 50%...

Năm 2009, UBQG đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiều hoạt động và đạt được kết quả tốt như: Thực hiện các mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ của Nhóm đối tác hành động về giới; các hoạt động hợp tác Liên hợp quốc; tham gia đối thoại và xây dựng các báo cáo về nhân quyền; tham gia trên các diễn đàn: Liên hợp quốc, APEC và Asean...

Điểm mới so với những năm trước là các thành viên của UBQG đã tích cực, chủ động hơn trong triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện báo cáo bằng văn bản về UBQG theo đúng quy chế hoạt động của UBQG, thông qua đó đã góp phần thúc đẩy chất lượng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở hầu hết các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh nhưng kết quả đã nêu trên, một số hoạt động của UBQG còn triển khai chậm so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2010, UBQG sẽ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan tiến hành hướng dẫn và tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia, kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006-2010; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; xây dựng kế hoạch và tiến hành hoạt động kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ ở 10 Bộ, ngành, tỉnh, thành và tổng hợp báo cáo kiểm tra trình Thủ tướng Chính phủ; tham gia xây dựng pháp luật, chính sách và tiếp tục kiện toàn tổ chức...

Tại Hội nghị, các đại biểu là các thành viên của UBQG đã cùng đánh giá các kết quả hoạt động của UBQG trong năm 2009, đồng thời thảo luận về phương hướng hoạt động trong năm 2010.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.N
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.N

Đại diện cho Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã điểm qua một số thành tựu nổi bật của UBQG  trong năm 2009, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (ba Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới đã được ban hành và có hiệu lực thi hành).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng cho biết: Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GD&ĐT đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm đến sự tiến bộ của chị em phụ nữ. Từ khi Luật Bình đẳng giới ra đời, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo tập huấn về lồng ghép bình đẳng giới trong công tác giáo dục đào tạo. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã tổ chức rà soát SGK tiểu học dưới góc độ giới để có thể phát hiện những định kiến giới còn tồn tại, làm thế nào để giảm thiếu đến mức thấp nhất định kiến giới có thể biểu hiện trong SGK...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, việc quan trọng nhất là tổng kết chiến lược quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chiến lược quốc gia giai đoạn 2011-2010. Tiếp theo là triển khai các Nghị quyết, Nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới đến các Bộ ngành, đơn vị. Về nhiệm vụ kiểm tra, cần có báo cáo tổng hợp, đánh giá về kết quả kiểm tra cũng như kế hoạch kiểm tra, tiêu chí tổng hợp kết quả kiểm tra trong năm tiếp theo...

Đan Thảo

(Ảnh: TASS)

Hạm đội Biển đen bị tấn công

GD&TĐ - Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái hải quân ở Sevastopol – theo thống đốc Mikhail Razvozhaev.