Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bến Tre thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia

Lập Phương - 08/06/2018, 07:59 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, sẽ thanh tra việc tổ chức in sao đề thi THPT quốc gia; quá trình giao nhận đề thi tại điểm in sao; công tác bảo vệ cho việc in sao được quy định trong Quy chế.

Thời gian thanh tra từ 7 giờ 30 phút, ngày 13/6/2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT cử ông Trần Thái Sơn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Giồng Tròm làm công tác Thanh tra độc lập.

Giao cho Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của ông Trần Thái Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác in sao đề thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm