Bến Tre: Bổ sung hơn 1.400 giáo viên mầm non công lập đến năm 2020

GD&TĐ - Theo dự thảo kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020 của Sở GD&ĐT Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 sẽ bổ sung thêm 46 cán bộ quản lý, 1.443 giáo viên mầm non công lập và 76 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non ngoài công lập.
Bến Tre: Bổ sung hơn 1.400 giáo viên mầm non công lập đến năm 2020

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 180 trường (trong đó thành lập mới 6 trường mầm non; sáp nhập trường mầm non Trúc Giang và mầm non Đồng Khởi thành 1 để đầu tư có trọng điểm; phát triển trường ngoài công lập ở nơi có điều kiện).

Đảm bảo đủ 1 phòng học/lớp để tổ chức học 2 buổi/ngày; 100% trường có đủ phòng chức năng, cỏ hàng rào an toàn, có nhà vệ sỉnh và nguôn nước sạch.

Tập trung đầu tư các xã chưa đạt chuẩn phổ cập. Xây mới bổ sung trường ở những địa bàn chưa có trường mầm non. Nâng cấp, cải tạo các trường để đầu tư xây dựng xã nông thôn mới gắn với trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020 có 40% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Giai đoạn 2016-2020, cần xây mới thêm 283 phòng học thay thế và bổ sung nhàm đáp ứng nhu cầu huy động trẻ các độ tuổi; bổ sung 463 phòng chức năng cho trường xây dựng chuẩn quốc gia theo mục tiêu kế hoạch.

- Đảm bảo 100% nhóm, lớp có đủ bộ thiết bị theo danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non theo quy định.

Huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi vào nhà trẻ trên 10%; trẻ 3-5 tuổi vào mẫu giáo 80%. Riêng trẻ 5 tuổi đến trường trên 99%. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, có trên 98% xã phường và 100% huyện đạt chuẩn…

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở GD&ĐT sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng đối với giáo dục mầm non; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đủ số lượng, đảm bảo chất lượng;

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mạng lưới trường lớp phù hợp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Hàng năm, đưa chỉ tiêu về giáo dục mầm non vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để chi đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tiêu chí bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa.

Cấp ủy, chính quyền địa phương giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các giai đình đưa trẻ đến trường, lớp học 2 buỗi/ngày.

Thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non theo đúng quy đinh nhà nước, đặc biệt là chế độ bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương nhằm tạo sự bình đẳng giữa giáo viên công tác ở các loại hình cơ sở giá dục mầm non công lập và ngoài công lập.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.