Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 1
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 2
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 3
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 4
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 5
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 6
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 7
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 8
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 9
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 10
Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 1Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 2Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 3Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 4Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 5Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 6Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 7Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 8Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 9Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga ảnh 10

Báo Mỹ thừa nhận MiG-31 là máy bay chiến đấu đáng sợ nhất của Nga

GD&TĐ - Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 mặc dù đã cao tuổi nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ đáng gờm.