Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2016.
Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông

Chương trình là cơ sở để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông và triển khai các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của giảng viên, học viên theo chương trình.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng M"Nông cần căn cứ Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng M’Nông này để biên soạn tài liệu.

Để thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái, tiếng M’Nông có hiệu quả, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần đảm bảo một số điều kiện:

Có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về phẩm chất và năng lực bồi dưỡng tiếng Thái, tiếng M’Nông: vừa có kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, văn học Thái, M’Nông sâu rộng, vừa có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học.

Có đủ các điều kiện để thực hiện biên soạn tài liệu bồi dưỡng, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình (đội ngũ tác giả là các trí thức dân tộc Thái, M’Nông; các tài liệu công cụ, tài liệu tham khảo về tiếng Thái, M’Nông, về văn hóa, văn học Thái, M’Nông; kinh phí biên soạn và in ấn tài liệu, cơ sở vật chất phòng học, các phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động dạy học và bố trí thời gian học tập cho học viên một cách hợp lí,...).

In ấn đầy đủ tài liệu học tập cho học viên, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho khóa bồi dưỡng.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng cần linh hoạt cho phù hợp với đối tượng người học và điều kiện thực tiễn ở địa phương. Có thể tổ chức bồi dưỡng tập trung một đợt hay nhiều đợt; Bồi dưỡng qua mạng kết hợp với bồi dưỡng tập trung trên tinh thần phát huy vai trò tự học, tự bồi dưỡng của học viên nhưng phải đảm bảo thời lượng quy định của chương trình.

Xem lịch âm ngày mai 1/4

Xem lịch âm ngày mai 1/4

GD&TĐ - Xem lịch âm 1/4 – Xem lịch vạn niên ngày 1/4/2023. Theo dõi âm lịch hôm nay, thứ Bảy ngày 1/4/2023 nhanh nhất và chính xác nhất.
Ban chấp hành Đoàn Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Thanh xuân bên Đoàn

GD&TĐ - Thanh xuân của tôi càng tươi đẹp hơn bởi những chuỗi ngày gắn bó bên Đoàn.