Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh

Bà mẹ nào cũng khoe con mình thông minh. Đây mới là bài test chính xác để chị em thôi "tung hô đoán mò" về dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh thông minh.
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh

Bài kiểm tra giúp xác định dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh thông minh:

Mẹ hãy tích vào câu trả lời a, b hoặc c phù hợp nhất với con mình trong các câu hỏi dưới đây sao cho phù hợp nhất với khả năng và hành vi của trẻ. Không chọn bất cứ đáp án nào nếu bé không thực sự làm được.

A = 1 điểm

B = 2 điểm

C = 3 điểm

Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 1Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 2
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 3
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 4
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 5
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 6
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 7
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 8
Bài test tính điểm trí thông minh của bé sơ sinh - 9
Theo Eva