Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký, ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024.

Hình ảnh lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự khai giảng năm học mới 2023 -2024.
Hình ảnh lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự khai giảng năm học mới 2023 -2024.

Năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục Bắc Ninh tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), không ngừng đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và công tác truyền thông giáo dục.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, đối với giáo dục Mầm non, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình giáo dục Mầm non mới...

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo, phát triển đảng trong học sinh...

Tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị để bảo đảm các điều kiện thực hiện cho kỳ thi ở các năm sau. Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện chủ trương về việc bổ sung biên chế giáo viên, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình GDPT 2018.

Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao.

Chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, hội nhập và hợp tác quốc tế trong giáo dục... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong GD&ĐT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong GD&ĐT nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ