Bắc Ninh công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập như sau:

TT

Đơn vị

Thuộc huyện, thị xã, thành phố

Số lớp

Học sinh

1

Chuyên Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

12

360

2

Hàn Thuyên

Thành phố Bắc Ninh

15

675

3

Hoàng Quốc Việt

Thành phố Bắc Ninh

8

320

4

Lý Nhân Tông

Thành phố Bắc Ninh

12

540

5

Hàm Long

Thành phố Bắc Ninh

6

240

6

Lý Thường Kiệt

Thành phố Bắc Ninh

8

320

7

Gia Bình 1

Huyện Gia Bình

12

480

8

Lê Văn Thịnh

Huyện Gia Bình

13

520

9

Lương Tài 1

Huyện Lương Tài

15

600

10

Lương Tài 2

Huyện Lương Tài

11

440

11

Thuận Thành 1

Huyện Thuận Thành

15

675

12

Thuận Thành 2

Huyện Thuận Thành

14

560

13

Thuận Thành 3

Huyện Thuận Thành

12

480

14

Quế Võ 1

Huyện Quế Võ

15

600

15

Quế Võ 2

Huyện Quế Võ

11

440

16

Quế Võ 3

Huyện Quế Võ

7

280

17

Tiên Du 1

Huyện Tiên Du

15

675

18

Nguyễn Đăng Đạo

Huyện Tiên Du

12

504

19

Lý Thái Tổ

Thị xã Từ Sơn

15

675

20

Ngô Gia Tự

Thị xã Từ Sơn

10

450

21

Nguyễn Văn Cừ

Thị xã Từ Sơn

10

450

22

Yên Phong 1

Huyện Yên Phong

15

675

23

Yên Phong 2

Huyện Yên Phong

13

585

Tổng cộng

276

11.544

Riêng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh năm học 2018 - 2019 tuyển sinh 12 lớp gồm 10 lớp chuyên: Toán 01 lớp, Tin học 01 lớp, Vật lý 01 lớp, Hóa học 01 lớp, Sinh học 01 lớp, Ngữ văn 01 lớp, Ngoại ngữ 02 lớp (Tiếng Anh), Lịch sử 01 lớp, Địa lý 01 lớp và 02 lớp cận chuyên: 01 lớp dành cho các môn tự nhiên và 01 lớp dành cho các môn xã hội.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập như sau:

TT

Đơn vị

Thuộc huyện, thị xã, thành phố

Số

lớp

Học

sinh

1

Nguyễn Du

Thành phố Bắc Ninh

10

450

2

Gia Bình 3

Huyện Gia Bình

2

90

3

Lương Tài 3

Huyện Lương Tài

2

90

4

Kinh Bắc

Huyện Thuận Thành

3

135

5

Phố mới

Huyện Quế Võ

6

270

6

Trần Hưng Đạo

Huyện Quế Võ

2

90

7

Trần Nhân Tông

Huyện Tiên Du

3

135

8

Lê Quý Đôn

Huyện Tiên Du

2

90

9

Từ Sơn

Thị xã Từ Sơn

9

405

10

LC Lý Công Uẩn

Thị xã Từ Sơn

6

180

11

Nguyẽn Trãi

Huyện Yên Phong

7

315

11

Hải Á

Huyện Lương Tài

1

45

13

Quốc tế Kinh Bắc

Thành phố Bắc Ninh

1

10

Tổng cộng

54

2.305

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 GDTX:

TT

Đơn vị

Thuộc huyện, thị xã, thành phố

Số

lớp

Học

sinh

1

GDTX tỉnh Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

4

180

2

GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

3

135

3

GDNN-GDTX Gia Bình

Huyện Gia Bình

4

180

4

GDNN-GDTX Lương Tài

Huyện Lương Tài

3

135

5

GDTX Thuận Thành

Huyện Thuận Thành

6

270

6

GDNN-GDTX Tiên Du

Huyện Tiên Du

3

135

7

GDNN-GDTX Từ Sơn

Thị xã Từ Sơn

3

135

8

GDNN-GDTX Yên Phong

Huyện Yên Phong

5

225

Tổng cộng

31

1.395

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập và lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh tại nơi thí sinh đăng ký dự thi vào 1-2/6/2018.

Rieng thí sinh có đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ thi thêm môn thứ 4 là môn chuyên do thí sinh đăng ký. Thời giant hi vào 3/6/2018.

Với trường THPT ngoài công lập, các trung tâm GDTX, GDNN- GDTX, các trường Trung học chuyên nghiệp, trường Năng khiếu thể thao: Thực hiện theo hình thức xét tuyển vào lớp 10 theo quy chế, thời gian xét tuyến sau khi công bố kết quả thi tuyền của các trường THPT (công lập).

Ảnh minh họa/INT

Khó khăn không đáng có!

GD&TĐ - Trong bối cảnh hiện nay mà doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh - đây là điều không nên có.