Bạc Liêu: Học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 22/2

GD&TĐ - Sáng nay 17/2, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có ý kiến chỉ đạo về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 22/2, yêu cầu Sở GDKH&CN chỉ đạo các đơn vị thực nghiêm công tác phòng dịch...
ảnh cổng TTĐT Bạc Liêu.
ảnh cổng TTĐT Bạc Liêu.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở GDKH&CN cho học sinh các cấp học mầm non, phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học ph thông), giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 22/2.

Riêng đối với đối tượng sinh viên, học viên các trường nghề, đại học, UBND tỉnh đề nghị Hiệu trưng các trường ch động thực hiện thời gian đi học trở lại từ ngày 22/02/2021 trở đi.

Giao Sở GDKH&CN và Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, các đơn vị trường học, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Yêu cầu Sở GDKH&CN chỉ đạo các trường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời thực hiện tổng vệ sinh trường, lớp học trước khi học sinh đi học trở lại.

Các đơn vị tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các văn bản của Sở và hướng dẫn của ngành Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn trường học.

Thời gian này có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 (UBND tỉnh sẽ có thông báo cụ thể khi có thay đổi).