Bắc Giang dừng tất cả các hội nghị, cuộc họp mời đông người

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dừng tất cả các hội nghị, cuộc họp mời đông người.
Bắc Giang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Bắc Giang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì quy mô không quá 50 người và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch...

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid -19 tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo kết luận số 44/TB- UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. 

Các nội dung phát sinh, vượt quá thẩm quyền, khả năng xử lý của ngành, địa phương phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, quán triệt nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

Bắc Giang xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng. Thường xuyên thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dừng tất cả các hội nghị, cuộc họp mời đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì quy mô không quá 50 người và phải áp dụng nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách, đặc biệt không tổ chức tiệc ăn, uống...).

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thì nghiên cứu tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp; hạn chế tối đa tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ liên gia không tổ chức tiệc liên hoan (ăn, uống tập trung) cho đến khi có thông báo mới.

Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ các nhà cung cấp pháo hoa, thương thảo hợp đồng bổ sung điều khoản hỗ trợ đối với tình huống sau này có chỉ đạo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để hạn chế tối đa việc lãng phí kinh phí.

Giao Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; hàng ngày báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.