Ảnh không thể quên về Sài Gòn ngày 30/4/1975 của Getty

Cùng xem lại những khoảnh khắc không thể quên khi quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975 qua loạt ảnh của hãng truyền thông Getty.
Ảnh không thể quên về Sài Gòn ngày 30/4/1975 của Getty
Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 1

Xe tăng của quân Giải phóng phía trước tòa nhà Bộ Tổng Tham Mưu của quân đội Sài Gòn, ngày 30/4/1975. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 2

Xe tăng của lực lượng Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 3

Các chiến sĩ trên một chiếc xe tăng. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 4

Cờ Giải phóng phấp phới cùng đoàn xe tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 5

Xe tăng Giải phóng tràn vào sân trước Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 6

Các chiến sĩ tiến vào Dinh. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 7

Các chiến sĩ trên một chiếc xe tăng T-54 ở Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 8

Cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 9

Những chiếc xe tăng trong sân Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 10

Tổng thống Dương Văn Minh được áp giải ra khỏi Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 11

Biển người chào mừng lực lượng Giải phóng ở phía ngoài Dinh Độc Lập. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 12

Các xe tải chở quân tiến vào Sài Gòn. Ảnh: Getty.

Anh khong the quen ve Sai Gon ngay 30/4/1975 cua Getty (1) - Anh 13

Các chiến sĩ trên một chiếc xe tải. Ảnh: Getty.

Theo Kiến Thức