An Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký, ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024.
An Giang triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024.
An Giang triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023 – 2024 ngành GD An Giang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang yêu cầu ngành GD tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, đẩy mạnh tự chủ đảm bảo vai trò kiến tạo phát triển giáo dục.

Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục mầm non mới, tiếp tục hoàn thiện Chương trình giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 – 2025”.

An Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018. ảnh 1

An Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018.

Đối với giáo dục phổ thông triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, tiếp tục thực hiện nội dung dạy học Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo hướng tinh giảm và tiếp cận Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 – 2030”.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; rà soát vị trí việc làm; điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương đảm bảo hợp lý, bố trí đủ giáo viên dạy các môn Ngoại Ngữ và Tin học; tổ chức bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn KHTN, môn Lịch sử, Địa lý.

Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng chống và ứng phó thiên tai, dịch bệnh hiệu quả.

Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao. Chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, hội nhập và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong GD&ĐT. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong GD&ĐT nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện chủ trương về việc bổ sung biên chế giáo viên, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình GDPT 2018.

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.
Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.