5 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 5 nội dung.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 5 nội dung.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ hai, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xã hội hóa, cơ chế tự chủ tài chính, cơ chế đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Qua đó, sớm giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Thứ ba, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Có sự điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra; đề nghị nghiên cứu, sớm bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Thứ tư, kiến nghị với các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu thể chế hóa Kết luận số 14 -KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Có hình thức phù hợp biểu dương, động viên những tấm gương tiêu biểu, dám dấn thân vào nơi khó khăn, đương đầu với việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ vì lợi ích chung. Đồng thời, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng đất nước của các giai cấp và tầng lớp Nhân dân trong toàn xã hội.

Thứ năm, theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng là giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 3 quy định, 1 kết luận về nội dung này.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã quy định rõ trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cấp chính quyền bảo đảm điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội. Hoạt động hiệu quả của Chủ tịch nước; nhất là sự điều hành quyết liệt, bài bản, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân…

Do vậy, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong bối cảnh rất khó khăn, nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo, nhiều việc chưa có tiền lệ. Thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lại tiếp tục được tỏa sáng.

Mùa sen về phố

Mùa sen về phố

GD&TĐ - Khi phượng vĩ, bằng lăng… dần nhạt màu thì cũng là lúc sen xuất hiện và đem đến một sắc màu mới cho phố phường.
4 tuyệt chiêu đối phó chồng… vũ phu

4 tuyệt chiêu đối phó chồng… vũ phu

GD&TĐ - Vẫn còn quá nhiều chị em phụ nữ, nhất là những người phụ nữ ở các vùng nông thôn, miền núi luôn cam chịu cảnh sống cùng những ông chồng vũ phu.