19/3/2010:Thi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay

19/3/2010:Thi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay
Học sinh Lâm Đồng thi giải toán trên máy tính casio
Học sinh Lâm Đồng thi giải toán trên máy tính casio

Đối tượng dự thi là học sinh đang học ở lớp 9 hoặc lớp 8 (nếu được chọn vào đội tuyển thi theo đề lớp 9) đối với cấp THCS; học sinh đang học ở lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào đội tuyển thi theo đề lớp 12 THPT) đối với cấp THPT; học sinh đang học ở lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào đội tuyển thi theo đề lớp 12 BT THPT) đối với BT THPT.

Để đủ điều kiện dự thi, những đối tượng trên phải có xếp loại học kì I năm học 2009-2010 đạt hạnh kiểm tốt, học lực loại khá trở lên; được chọn vào đội tuyển của tỉnh.

Nội dung đề thi bao gồm các bài toán phổ thông thuộc chương trình môn học, cấp học; Các bài toán có yêu cầu về thuật toán hoặc kỹ thuật tính toán và giải được bằng kiến thức kỹ năng tính toán có trong chương trình học. Bộ GDĐT thực hiện việc ra đề thi và hướng dẫn chấm thi. Chỉ có đề thi bắt buộc (không có dạng đề tuỳ chọn).

Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi của Bộ GDĐT (giấy có in đề thi, có những ô trống để trả lời ghi đáp số và ghi các bước giải bài và có phách đính kèm), không làm bài vào tờ giấy thi thông thường hoặc giấy khác;

Máy tính thí sinh sử dụng là các loại máy: Casio fx-500MS, ES; Casio fx-570MS, ES; Casio fx-500 VNplus; Vinacal Vn-500MS, 570MS và Vinacal-570MS New.

Cuộc thi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay ở cấp THCS, cấp THPT và BTTHPT năm nay có 4 Hội đồng thi khu vực đặt tại các tỉnh: Hòa Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Lâm Đồng.

Số giải thưởng được quy định, ở mỗi Hội đồng thi khu vực, giải cá nhân xét trên tổng số thí sinh dự thi của mỗi môn học của một cấp học, tỉ lệ đạt giải của mỗi môn học của một cấp học như sau: số giải nhất không quá 3%, số giải nhì không quá 9%, số giải ba không quá 18% và số giải khuyến khích không quá 20%. Mỗi Hội đồng thi khu vực xét chọn 03 giải thưởng toàn đoàn. Những học sinh đạt giải trong kì thi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay được Bộ GD&ĐT cấp giấy chứng nhận và được hưởng các chế độ ưu tiên theo qui định hiện hành.

Hiếu Nguyễn