Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

100% trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử giai đoạn 2019-2020

Hải Bình - 08/05/2019, 11:07 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/nguồn:Hà nội mớiẢnh minh họa/nguồn:Hà nội mới

Đề án đưa ra yêu cầu cụ thể cho 2 giai đoạn: 2019 -2020 và 2021-2025. Trong đó yêu cầu giai đoạn 2019 -2020 có 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ GD&ĐT ban hành, phù hợp với cấp học và điều kiện của mỗi nhà trường.

Hằng năm, bảo đảm 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập và thực hành các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn, giáo dục, đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Để thực hiện yêu cầu trên, kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, cơ quan báo đài trong tỉnh, UBND huyện/thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh để thực hiện kế hoạch trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm