Xưng hô giữa con rể và mẹ vợ

GD&TĐ - Con gái lấy chồng già, hơn cả tuổi mẹ đẻ. 
Xưng hô giữa con rể và mẹ vợ

Đến giờ ăn trưa, mẹ vợ gọi con rể:

-  Ấy vào ăn cơm.

Con rể bẽn lẽn:

- Đằng ấy ăn đi, bản thân ăn rồi!

Mẹ vợ:!!!

Theo ST