Xử lý nhiều sai phạm đất đai tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - UBND xã Vĩnh Thanh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số công chức địa chính - xây dựng của UBND xã có trách nhiệm đến những thiếu sót, sai phạm.
Nhiều căn nhà của dân xây dựng ngay dưới lưới điện cao thế tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50.
Nhiều căn nhà của dân xây dựng ngay dưới lưới điện cao thế tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50.

UBND huyện Nhơn Trạch vừa có Kết luận thanh tra (số 03/KL -UBND) về việc chấp hành pháp luật về quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm hành chính tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50 (mới), xã Vĩnh Thanh.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, giai đoạn từ tháng 6/2018 - 3/2023, việc quản lý quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng tại khu vực tờ bản đồ 50 xã Vĩnh Thanh là chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, rà soát. Điều này dẫn đến việc một số hộ dân đã thực hiện hành vi xây dựng công trình nhà ở trái phép tại khu vực này trong khoảng thời gian tương đối dài mà UBND xã Vĩnh Thanh không phát hiện, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật…

UBND xã Vĩnh Thanh, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã và một số công chức địa chính - xây dựng của UBND xã có trách nhiệm đến những thiếu sót, sai phạm.

Thiếu sót, sai phạm này đã gây ảnh hưởng đến uy tín, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và dư luận trong nhân dân. Trong đó, vai trò và trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh giai đoạn từ tháng 6/2018 - 3/2023.

Cơ quan thanh tra xác định, ông Huỳnh Thế Vinh - nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh (từ tháng 7/2016 đến ngày 23/3/2023, hiện là chuyên viên Phòng Kinh tế) đã không quản lý chặt chẽ, chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc để xảy ra việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại tờ bản đồ 50.

Ông Vinh có sai phạm và chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại tờ bản đồ 50, xã Vĩnh Thanh.

Ông Nguyễn Giang Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh (phụ trách lĩnh vực kinh tế) đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; thiếu kiểm tra, đôn đốc, không phát hiện, báo cáo người có thẩm quyền để xử lý việc vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng. Ông Thanh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực do mình phụ trách, quản lý…

Trước những sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch giao Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh lập, củng cố hồ sơ, xem xét xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trong hành lang bảo vệ công trình đường điện cao thế tại khu vực tờ bản đồ 50 theo đúng quy định.

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến thiếu sót, sai phạm như đã nêu trong phần kết luận theo đúng quy định pháp luật…

Sách được trưng bày tại phòng lưu trữ Đại học Transylvania là những ấn bản đời đầu, hiếm với giá trị lên đến hàng nghìn USD.

Vụ trộm sách trị giá 6 triệu USD

GD&TĐ - Kẻ trộm đóng giả thành những người đàn ông lớn tuổi vào tham quan Đại học Transylvania rồi 'khoắng sạch' những cuốn sách quý, trị giá 6 triệu USD.