#xóa đói giảm nghèo

55 kết quả phù hợp

Những "biệt phủ" của của người dân ở bản Sinh Tàn.

Đổi thay ở bản Sinh Tàn

GD&TĐ - Từng là bản làng nghèo khó nhất của huyện Thanh Sơn nhưng vài năm trở lại đây, đời sống của người dân ở bản Sinh Tàn có những đổi thay vượt bậc.