Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, GD - ĐT thúc đẩy phát triển xanh

GD&TĐ - Chiều nay (28/10), tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) diễn ra Lễ công bố Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh” (GDPRTE Project).
Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, GD - ĐT thúc đẩy phát triển xanh

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho biết: Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 5/6/2014 theo quyết định số 842/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục Dự án do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, trong đó có giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội là Cơ quan chủ quản và Trường Đại học Kinh tế là Chủ dự án.

Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, GD - ĐT thúc đẩy phát triển xanh ảnh 1

 PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Dự án sẽ kéo dài trong thời gian 2,5 năm (2014 –2017) với tổng số tiền viện trợ ODA từ UNDP là 1,5 triệu đô la Mỹ.

Mục tiêu chính của dự án là nhằm tăng cường năng lực của ĐHQGHN trong triển khai các nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng; nâng cao năng lực giảng dạy và học liệu, mở rộng mạng lưới giữa các trường đại học quốc gia và quốc tế; tăng cường mối liên kết giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, để thực hiện mục tiêu đề ra, dự án có 3 hợp phần chính bao gồm:

Thứ nhất: Nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng và đối thoại chính sách; trong đó tập trung vào 4 chủ đề nghiên cứu: Ngân hàng xanh, Tiêu dùng xanh, Mua sắm xanh của Chính phủ và Hậu cần xanh.

Thứ hai: Giáo dục và đào tạo về Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh.

Thứ ba: Phát triển thí điểm chương trình phát thải thấp (NAMA) ở Quảng Ninh

Tương ứng với mỗi hợp phần là những sản phẩm, hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo Dự án đạt được các mục tiêu đề ra. Các sản phẩm này là kết quả của quá trình thảo luận và tham vấn rộng rãi từ UNDP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ nhằm thu được những lợi ích lâu dài ngay cả khi dự án kết thúc.

Dự án dự kiến sẽ đóng góp vào việc việc xây dựng các sáng kiến quốc gia ứng phó với BĐKH hướng tới tăng trưởng xanh, tập trung vào phân tích chính sách và nâng cao năng lực cho các nghiên cứu viên/giảng viên (ngành Giáo dục).

Ngoài tác động này, dự án dự kiến giúp các tỉnh, địa phương mà cụ thể là tỉnh Quảng Ninh tăng cường sức chống chịu với BĐKH, sản xuất và tiêu thụ các-bon thấp. 

Thêm vào đó, với trọng tâm nâng cao năng lực cho các nghiên cứu viên và giảng viên đại học, dự án sẽ tích hợp BĐKH và tăng trưởng xanh vào chương trình đào tạo tại các trường đại học, cũng như xây dựng nhiều chương trình và hoạt động mang tính đổi mới.

Dự án sẽ giúp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và nguồn nhân lực này sẽ tham gia vào việc thực hiện mô hình tăng trưởng xanh.