Xây dựng kế hoạch giáo dục, trọng tâm là giảm tải nội dung dạy học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai ban hành văn bản số 1419/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường.
Xây dựng kế hoạch giáo dục, trọng tâm là giảm tải nội dung dạy học

Mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục cho CBQL, giáo viên.

Khắc phục hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở GD&ĐT yêu cầu việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, có sự đồng thuận cao, nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Mỗi trường xây dựng được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học; trọng tâm là giảm tải nội dung dạy học.

Việc xây dựng và quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường cần đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (thể hiện ở “mức độ cần đạt” về kiến thức, kĩ năng); tăng cường năng lực thực hành, vận dụng kiến thức; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật…

Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; phù hợp, khả thi với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng trường.

Tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục; số bài thực hành, số điểm kiểm tra (gồm cả kiểm tra nội dung thực hành) không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (ít nhất 35 tuần và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần thực học đối với cấp THCS, cấp THPT; 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên);

Có thể kết hợp thời lượng của môn học với thời lượng dạy học tự chọn của môn học đó để xây dựng kế hoạch dạy học môn học (thời lượng dạy học tự chọn ổn định trong từng học kỳ).

Các trường THCS, THCS&THPT thực hiện mô hình trường học mới xây dựng kế hoạch giáo dục theo văn bản hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới.

Bị cáo Lê Uyên Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Huyền Trang.

Lĩnh án 23 năm tù vì bán đất 'trên giấy'

GD&TĐ - Để có tiền trả nợ, Thảo đưa ra thông tin gian dối bản thân đang sở hữu nhiều lô đất ở quận Liên Chiểu và làm giả nhiều hồ sơ để lừa đảo bán đất