Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT

GD&TĐ - Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý quyết định thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục, vì vậy, cần xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục và đào tạo.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29-NQ/TW).

Qua 10 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW, đến nay, đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từng bước chuẩn hóa về trình độ và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Hiện nay, hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới cơ bản hoàn chỉnh, đa dạng với nhiều loại hình: Trường công lập, trường tư thục, trường dân lập, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Địa phương hiện có 63 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với 962 lớp học. So với năm 2013, số cơ sở giáo dục tăng 15% (8 cơ sở); số lớp học tăng 33% (239 lớp học).

Những năm qua, địa phương chú trọng thu hút nguồn lực, huy động sự tham gia đóng góp của xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GD&ĐT đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.

Nhờ đó, hệ thống trường, lớp ở các cấp học của thành phố ngày càng được củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các địa phương quan tâm.

Các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. ảnh 2

Các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Hàng năm, ngành Giáo dục TP Đồng Hới có nhiều đơn vị dẫn đầu cấp học được Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Sở GD&ĐT khen thưởng.

Tại hội nghị, ông Trần Phong - Bí thư Thành ủy Đồng Hới biểu dương kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục, cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên ngành Giáo dục TP. Đồng Hới trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Bí thư Thành ủy Đồng Hới nhấn mạnh: Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục, vì vậy, ngành Giáo dục cần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT theo hướng chuẩn hóa, tiêu chuẩn nghề nghiệp gắn với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Đảm bảo từng bước có đủ giáo viên thực hiện giáo dục toàn diện theo Chương trình GDPT 2018.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá năng lực thực tiễn để có cơ sở bố trí, sắp xếp phù hợp; chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn của nhà giáo. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng và các hoạt động trao đổi chuyên môn học tập kinh nghiệm giữa các trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Lãnh đạo TP Đồng Hới yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học và công tác quản lý; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh…