Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Xây dựng chính sách tiền lương mới cho nhân viên trường học

Hải Bình - 10/01/2020, 18:18 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực tế hiện nay, nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập đang được hưởng một số loại phụ cấp như: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nhân viên thư viện và nhân viên thiết bị, thí nghiệm; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế; phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên kế toán theo quy định chung như hệ thống nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ GD&ĐT đang xây dựng chính sách tiền lương mới, trong đó có chính sách tiền lương của một số nhân viên (nhân viên thiết bị, thí nghiệm, nhân viên giáo vụ và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật), còn một số nhân viên khác như: Y tế, kế toán, văn thư, thủ quỹ… sẽ thực hiện chính sách tiền lương mới theo đề xuất của các bộ quản lý viên chức chuyên ngành, lĩnh vực.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm