rssheader

20/04/2021

Truyện cười hay: Tính toán như thần

Vui Tính (ST) - 02/03/2021, 06:20 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười hay: Tính toán như thần

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ mời anh thứ nhất vào hỏi:

- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?

- Tôi làm được - Anh thứ nhất hăng hái trả lời.

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

Anh thứ nhất, vốn thật thà trả lời:

- 500.000 đồng.

Trưởng phòng cho anh thứ nhất ra ngoài đợi. Đến lượt anh thứ hai vào. Trưởng phòng lại hỏi:

- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?

- Tôi làm được - Anh thứ hai hăng hái trả lời.

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

Anh thứ hai láu cá hơn trả lời:

- 1.000.000 đồng.

- Ồ đắt quá. Anh có biết anh thứ nhất sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 đồng không?

- Xin lỗi, anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh.

Trưởng phòng cho anh thứ hai ra ngoài đợi. Đến lượt anh thứ ba vào. Trưởng phòng lại hỏi:

- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?

- Quá dễ - Anh thứ ba hăng hái trả lời.

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

Anh thứ ba trả lời:

- 1.500.000 đồng.

- Ồ đắt quá. Anh có biết anh thứ nhất sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 đồng không?

- Xin lỗi, anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh, 500.000 còn lại em thuê thằng thứ nhất nó làm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm