rssheader

18/04/2021

Truyện cười hay: Chớ vội phấn khởi

Vui Tính (st) - 04/03/2021, 08:08 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười hay: Chớ vội phấn khởi

- Này, đừng phấn khởi quá sớm thế - Người bệnh bên cạnh nói: Hôm trước bác sĩ mổ cho tôi quên một nắm bông thế là lại phải mổ ngực tôi để tìm đấy...

Người bệnh khác cũng nói:

- Tôi cũng thế đấy, phải mổ lại để tìm chiếc panh cầm máu để sót trong bụng...

Đúng lúc đó, người bác sĩ mổ ca vừa rồi đi vào hỏi:

- Có ai trông thấy chiếc găng tay của tôi để ở đâu không?

Bệnh nhân mới mổ ca vừa rồi tức thời ngất xỉu!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm