rssheader

05/08/2021

Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

Thủy Linh (st) - 11/04/2019, 10:07 GMT+07 | Xả xì trét
Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

Mấy hôm sau anh ta đến hỏi bạn:

- Mày đã sửa hộ tao bức thư "Tỉnh tò" cho nàng chưa?

- Sửa rồi.

- Đâu, đưa tao xem?

- Tao gửi nàng rồi.

- Cảm ơn bạn tốt nhé! Nhưng mày sửa như thế nào mà đã gửi rồi???

- Tao sửa tên mày thành... tên tao!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm