rssheader

25/07/2021

Mua sẵn quà chờ bạn thân... cưới

Vui Tính - 19/06/2021, 14:27 GMT+07 | Xả xì trét
 
Nghĩ và thực tế khác nhau lắm!

Đã mua sẵn quà chỉ chờ bạn thân cưới.

 
Cháu tôi khi học nhận diện mặt chữ. Thích thì khớp mà không thích cũng phải khớp.
 

Mẹ tôi mà như mẹ người ta...


“Thiếu nữ” bên hoa sen này cưng xỉu!


Đẻ con gái cho thùy mị nết na.


Cách giữ chồng có 1-0-2.


Mùa dịch ở nhà để vợ cắt tóc cho và cái kết... 


Người vận chuyển.


Dịch bệnh ở nhà trông một lũ... giặc

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm