rssheader

26/09/2021

Không hút thuốc khi làm việc

Vui Tính (ST) - 23/07/2021, 16:33 GMT+07 | Xả xì trét

Hoảng sợ, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời tên cướp, mong hắn nghĩ lại đừng lấy đi hết số tiền mà ông có.

Người đàn ông nói:

- Mời anh hút điếu thuốc cho tỉnh táo.

Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tên cướp trả lời:

- Đừng lắm lời. Đây không hút thuốc trong giờ làm việc.

***************

Chết sẽ trả lại tiền

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm