Không hút thuốc khi làm việc

GD&TĐ - Tên cướp dùng súng khống chế một người đàn ông vào lúc 2h sáng.

Hoảng sợ, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời tên cướp, mong hắn nghĩ lại đừng lấy đi hết số tiền mà ông có.

Người đàn ông nói:

- Mời anh hút điếu thuốc cho tỉnh táo.

Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tên cướp trả lời:

- Đừng lắm lời. Đây không hút thuốc trong giờ làm việc.

***************

Chết sẽ trả lại tiền