rssheader

14/05/2021

Bạn gái bị rơi đồ...

Thủy Linh (st) - 11/04/2019, 11:00 GMT+07 | Xả xì trét
Bạn gái bị rơi đồ...

- Anh ơi, em bị bay mũ rồi!

- Thế à, để anh quay lại nhặt.

- Thôi, đằng trước có hàng mũ kìa, tiện anh mua cho em một cái mới đi!

Một lúc sau:

- Anh ơi, em bị rơi guốc rồi.

- Chết, để anh quay lại nhặt ngay.

- Thôi, đằng trước có hàng guốc kìa, tiện anh mua cho em đôi mới!

Lúc sau nữa:

- Em ơi sắp đến hàng quần áo rồi đấy!

- ?!!!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm