#vua Gia Long

9 kết quả phù hợp

Tái hiện lễ Ban Sóc tại Kinh thành Huế.

Lễ ban lịch thời xưa

GD&TĐ - Thời xưa ở Việt Nam, cứ đến đầu tháng Chạp âm lịch, triều đình tổ chức lễ “Ban Sóc” (ban lịch) cho các quan và các địa phương.
Thần công thời Nguyễn.

Phận người ‘thờ’ Quân vương

GD&TĐ - Năm 1803 bắt đầu thời kì bình xét công trạng, Văn Trương lại dâng sớ xin về hưu. Người đương thời gọi ông là 'phúc tướng'.
Lệ bắt lính thời vua Gia Long

Lệ bắt lính thời vua Gia Long

GD&TĐ - Theo quy định đầu thời vua Gia Long, binh lính được gọi vào quân đội sẽ được xã ở bản quán trang bị cho mỗi người một cái bao vải, quần áo trận theo quy định.