Vi phạm tuyển sinh: Kỷ luật trực tiếp người đứng đầu

Vi phạm tuyển sinh: Kỷ luật trực tiếp người đứng đầu

(GD&TĐ)-Năm 2012 là năm đầu tiên các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm nay, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng 34,6%, thạc sĩ tăng 14,3%. Chỉ tiêu đào tạo ĐH và CĐ chính quy tăng nhẹ so với năm 2011 (ĐH tăng 4%, CĐ tăng 6,5%);

Thí sinh thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn

Chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ và văn bằng 2 trong năm 2012 tăng 23,3% so với kế hoạch năm 2011, trong đó chỉ tiêu vừa làm vừa học là 80.040 và chỉ tiêu liên thông chính quy là 33.460. Chỉ tiêu đào tạo từ xa trình độ ĐH tăng 74,6%; chỉ tiêu vừa làm vừa học trình độ CĐ tăng 81,8%, mặc dù các trường đăng ký tăng nhưng việc tuyển sinh các hệ này trong năm qua là rất khó khăn.

Bộ GD&ĐT nhận định, việc tăng quy mô đào tạo sau ĐH trong những năm gần đây phù hợp với xu hướng tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tuy nhiên, việc tăng quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong khi đội ngũ giảng viên có trình trình độ tiến sĩ, PGS, GS chưa tăng với tỷ lệ tương ứng về số lượng và chuyên ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo sau ĐH của các trường trực thuộc Bộ nói riêng và toàn ngành nói chung. Mức tăng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh năm 2012 ĐH, CĐ chính quy nằm trong giới hạn tăng quy mô đào tạo được Quốc hội cho phép (tăng không quá 7%)...

Riêng chỉ tiêu đào tạo giáo viên giảm so với kế hoạch năm 2011, chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ ĐH giảm 5%, trình độ CĐ giảm 2,5%. Điều này phản ánh xu hướng điều chỉnh giảm cơ cấu đào tạo giáo viên của các trường trước thực trạng dư nguồn cung giáo viên trong những năm gần dây.

Trong năm 2012, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu của các trường ĐH, CĐ, trong đó có một số trường trực thuộc Bộ GD&ĐT. Qua kiểm tra, nhiều trường đã đăng ký vượt năng lực quy định tại thông tư 57, nhất là về tiêu chí giảng viên. Dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giảng viên có trình độ nhằm nâng cao năng lực đào tạo cùa nhà trường, tuy nhiên, so với quy mô hiện tại thì việc bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu còn chậm, chưa tương xứng, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Tại Hội nghị Kế hoạch ngân sách năm 2013 các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT diễn ra sáng nay (27/12) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, năm nay, với những trường vi phạm tuyển sinh không chỉ xử lý tập thể mà còn xử lý trực tiếp cả người đứng đầu.

“Với những trường thuộc sự quản lý của các bộ, ngành khác, Bộ GD&ĐT sẽ có công văn yêu cầu các bộ, ngành xử lý kỷ luật, báo cáo về Bộ” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh.

Hiếu Nguyễn