rssheader

27/09/2020

Điện Biên: Thêm 19 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” ​

Minh Thịnh - 21/03/2019, 08:40 GMT+07 | Văn hóa
Nghệ nhân Ưu tú Lương Thị Đại nghiên cứu và sưu tầm chữ Thái cổ Nghệ nhân Ưu tú Lương Thị Đại nghiên cứu và sưu tầm chữ Thái cổ

Mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 561 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ở lần xét tặng thứ 2 này, tỉnh Điện Biên có 19 “Nghệ nhân Ưu tú”. Những nghệ nhân này đại diện cho cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Dao, Lào, Khơ Mú, Cống, Xinh Mun trong việc gìn giữ các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống.  

Việc phong tặng danh hiệu  “Nghệ nhân Ưu tú” là sự tôn vinh, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang lưu giữ, trao truyền và thực hành phổ biến di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm