rssheader

25/09/2021

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm 2021

Tuệ An - 29/07/2021, 08:21 GMT+07 | Văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 năm 2021 thuộc các lĩnh vực múa, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh, do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ, để lấy ý kiến nhân dân.

Lĩnh vực múa, có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân gồm: Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), Trần Thanh Nam (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Như Bình (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực âm nhạc, có 23 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân gồm: Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), Lê Thị Hồng Năm (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam)… và 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực sân khấu, có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, gồm:  Nghệ sĩ ưu tú Phạm Chí Trung (Nhà hát Tuổi trẻ), Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội)… và 68 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực điện ảnh, có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là Nghệ sĩ ưu tú Phạm Đỗ Kỷ (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 13 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhận được 68 hồ sơ xin xét danh nghệ Nghệ sĩ ưu tú lĩnh vực sân khấu, 13 hồ sơ của lĩnh vực điện ảnh, 17 hồ sơ ở lĩnh vực múa, 57 hồ sơ ở lĩnh vực âm nhạc.

Danh sách do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ, để lấy ý kiến nhân dân từ ngày đến hết ngày 3/8/2021, trước khi Hội đồng cấp Bộ họp.

Trước đó, Sở VHTT Hà Nội cũng đã công bố danh sách các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú TP.Hà Nội đã nhận được 48 hồ sơ, trong đó có 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân 32 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú từ các Hội đồng cấp cơ sở như: Sở VHTT Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Xem danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm 2021 TẠI ĐÂY 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm