Vai trò của truyền thông đối với thành phố Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 22/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Vai trò của truyền thông đối với thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin” do Tạp chí Cộng sản và thành phố Hà Nội đồng tổ chức.  
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội thảo
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội thảo

Tới dự có TS Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đại biểu các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan ban ngành, quận huyện của thành phố Hà Nội; Cùng 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về truyền thông.

Hội thảo nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của truyền thông với tư cách là một nguồn lực, động lực của phát triển, về kinh nghiệm của quốc tế tận dụng nguồn lực này trong bối cảnh xã hội thông tin và sự xuất hiện của nhiều công nghệ, xu hướng, phương tiện truyền thông mới; Đánh giá thực trạng vai trò của truyền thông đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội, nhìn từ 2 khía cạnh:

Truyền thông - báo chí phản ánh, góp ý, phản biện với Hà Nội và Hà Nội ứng xử lại với các phương tiện truyền thông đại chúng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những mặt tích cực và hạn chế, thiếu sót. Từ đó, nhìn nhận rõ những vấn đề đặt ra, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đối với Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin, là cơ sở khoa học - thực tiễn để bước đầu đề xuất một số giải pháp, gợi ý, khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao vai trò của hiệu quả truyền thông góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô.

Đặc biệt, Hội thảo còn đi sâu làm rõ một số vấn đề mới đặt ra, về cả lý luận và thực tiễn truyền thông, tại Hà Nội với vai trò là Thủ đô của cả nước, là trung tâm hội tụ tập trung nhất về thông tin, đồng thời là nơi lan tỏa thông tin nhanh, có sức ảnh hưởng lớn nhất cả nước như việc nhìn nhận và tận dụng sức mạnh cả truyền thông trong kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ sự phát triển;

Chủ động xử lý với những “điểm nóng”, khủng hoảng thông tin, phản ứng chính sách của người dân, từ đó có những định hướng cho công chúng; Gia tăng sự tương tác, chủ động, công khai thông tin và sự thấu cảm giữa chính quyền và người dân trong mô hình chính quyền đô thị, chính quyền phục vụ của Hà Nội, từ tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông xã hội.