Ủy viên Bộ Chính trị có tiêu chuẩn nhà công vụ là biệt thự 500m2

Nhà công vụ có diện tích đất lớn nhất sẽ là biệt thự loại A, có diện tích đất tối đa là 500 m2, diện tích sử dụng từ 300 - 350 m2. Nhà công vụ có diện tích nhỏ nhất sẽ là nhà ở nông thôn từ 30-35 m2.
Ủy viên Bộ Chính trị có tiêu chuẩn nhà công vụ là biệt thự 500m2

Đó là một số nội dung tại Dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang trí nội thất nhà công vụ do Bộ Xây dựng soạn thảo và đang lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ ban hành.

Tại dự thảo Quyết định nói trên quy định các loại nhà công vụ được thiết kế theo tiêu chuẩn diện tích sử dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng, chức danh.

Theo đó, dự thảo quy định, các biệt thự loại A có diện tích đất tối đa 500 m2, diện tích sử dụng là 300 – 350 m2 được bố trí cho các Ủy viên Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị có tiêu chuẩn nhà công vụ là biệt thự 500m2 ảnh 1
Theo Dự thảo, nhà công vụ là biệt thự loại A với diện tích đất tối đa 500m2 sẽ bố trí cho các Ủy viên Bộ Chính trị. (Ảnh minh họa)

Biệt thự loại B với diện tích đất tối đa 350m2, diện tích sử dụng từ 250 - 300 m2 sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên (trừ chức danh Ủy viên Bộ Chính trị).

Các loại nhà công vụ là căn hộ nhà chung cư loại 1 tại khu vực đô thị, có diện tích sử dụng 140 – 160 m2, sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4.

Tương tự, căn hộ chung cư loại 2, có diện tích sử dụng từ 100 – 115 m2, sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng các lực lượng vũ trang, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các chức danh tương đương.

Nhà công vụ là căn hộ chung cư loại 3, có diện tích sử dụng từ 80 – 90 m2 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 1 tại khu vực nông thôn có diện tích tương đương với diện tích căn hộ chung cư loại 3, sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên cao cấp (A3), giáo viên, bác sỹ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá các lực lượng vũ trang.

Các căn chung cư loại 4 tại khu vực đô thị, có diện tích sử dụng 60 – 70 m2 hoặc căn nhà loại 2 tại khu vực nông thôn, sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,2 đến dưới 0,7; chuyên viên chính (A2), giáo viên, bác sỹ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại úy các lực lượng vũ trang.

Các căn hộ chung cư loại 5, có diện tích sử dụng từ 30 – 50 m2 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 3 tại khu vực nông thôn, sẽ được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, A1) hoặc chức danh tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã, giáo viên, bác sỹ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; sỹ quan từ Thiếu úy đến Thượng úy các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp.

Các căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 4 tại khu vực nông thôn, sẽ được bố trí cho các chức danh công chức loại B, C; giáo viên, bác sỹ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, Dự thảo còn quy định các mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là từ 120-200 triệu đồng, với căn hộ ở khu vực nông thôn từ 75-120 triệu đồng.

Dự thảo Quyết định trên khi được thông qua và có hiệu lực sẽ thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ và các văn bản khác quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ có liên quan.

Theo infonet
Ảnh minh họa/INT

Sẽ khó thuyết phục!

GD&TĐ - Không lâu sau khi giá bán lẻ điện được điều chỉnh tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại vừa có kiến nghị tăng giá điện vào tháng 9/2023.