Tỷ lệ phát triển đảng viên trong giáo viên ngày càng tăng

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT của Bộ GDĐT về kiểm điểm công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên cho biết:

Bộ GDĐT đã tăng cường chỉ đạo về xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trong cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý giáo dục trẻ và học sinh, sinh viên.

Các Sở GDĐT đã xây dựng cơ chế phối hợp với các quận ủy, huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong trường học trên địa bàn. Tỷ lệ phát triển đảng viên trong giáo viên ngày càng tăng (hiện nay đạt từ 30% đến 32%).

Công tác phát triển đảng viên trong các trường ĐH, CĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mới kết nạp ngày càng tăng về số lượng và bảo đảm về chất lượng, qua đó, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong giảng viên, sinh viên, học viên tại các trường.

Nhiều trường đã chủ động tạo nguồn học sinh, sinh viên ngay từ khi mới vào trường, lựa chọn những học sinh, sinh viên khi còn học ở phổ thông liên tục là học sinh khá giỏi và làm cán bộ lớp, cán bộ Đoàn nhiều năm để tiếp tục thử thách, bồi dưỡng kết nạp Đảng ngay từ năm thứ hai, thứ ba, bồi dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên ngay từ khi đang học trong trường.

Công tác phát triển Đảng đã có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong mỗi nhà trường, tạo ra động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ