Tuyệt chiêu chống mối của nhân viên bán hàng

  Một người khách khiếu nại với nhân viên bán hàng:
Tuyệt chiêu chống mối của nhân viên bán hàng

- Hôm qua tôi mua ở đây một cái chăn, bà nói là làm từ len nguyên chất. Về đến nhà tôi mới phát hiện bà đã lừa đảo. 

Nhân viên bán hàng vội thanh minh:

- Tôi không hề nói dối thưa bà!

 - Lúc bóc bao ra tôi thấy trên nhãn ghi 100% cotton.  Bà giải thích như thế nào đây? - khách hàng khó chịu

-  À, nó là len nguyên chất đấy, nhưng phải ghi như vậy để đánh lừa mấy con mối đấy thôi!

- !?!

Theo vnexpress