Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa

Trái Đất có kích cỡ lớn gấp đôi sao Hỏa và có tầng khí quyển đậm đặc hơn nhiều lần, trong khi đó một năm trên sao Hỏa kéo dài gần gấp rưỡi so với trên Trái Đất.
Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa

Tương quan giữa Trái Đất và sao Hỏa

Theo Vnexpress