Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Từ 1/7: Lương hưu, trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,382%

03/02/2020, 09:32 GMT+7 | Thời sự

Theo Dự thảo Nghị định của Bộ LĐTBXH, từ ngày 1/7/2020, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng bằng 7,382%.từ ngày 1/7/2020, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng bằng 7,382% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2020 đối với các đối tượng điều chỉnh.

Theo đó, mức tăng dự kiến (7,382%) sẽ cao hơn so với mức tăng 7,19% (áp dụng từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/2020) và mức tăng 6,92% (áp dụng từ ngày 1/7/2018 đến 30/6/2019).

Tại dự thảo Nghị định không thực hiện điều chỉnh đối với nhóm đối tượng đang hưởng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bởi theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở (bằng 50% mức lương cơ sở hoặc bằng 70% mức lương cơ sở trong trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng). Do đó, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Theo VOV.VN

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm