Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trường hợp nào GV được hưởng phụ cấp công vụ?

Sỹ Điền - 08/09/2018, 07:28 GMT+7 | Kết nối
Học sinh Trường TH số 2 Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai)Học sinh Trường TH số 2 Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai)

 * Trả lời: Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2010 “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn vẫn được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành. Lưu ý thời gian hưởng không quá 5 năm.

Ngoài ra, khi bạn chuyển sang làm Phó Chủ tịch UBND xã, tức là bạn sẽ là công chức. Do đó, bạn sẽ được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ. Cụ thể: Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm (Điều 3).

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm