Trường Đại học Đồng Nai: Nhiều sai phạm tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Bên cạnh những sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai (DNU), Thanh tra tỉnh còn chỉ ra nhiều sai phạm tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Trường PTTHSP) thuộc DNU giai đoạn 2018 - 2019.

Một góc Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc DNU.
Một góc Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc DNU.

Nhiều sai phạm về thu chi, mua sắm

Kết luận thanh tra (KLTT) việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước niên độ 2018 - 2019 tại Trường ĐH Đồng Nai (DNU) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng ký, chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Trong đó có nhiều sai phạm của Trường PTTHSP thuộc DNU giai đoạn 2018 - 2019.

Theo đó, đối với Trường PTTHSP thuộc DNU, KLTT kết luận: Kế toán trưởng Trường PTTHSP giữ tiền mặt và không chỉ đạo nộp kịp thời cho kho bạc hoặc ngân hàng ngay là vi phạm Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ. Đồng thời, việc Trường PTTHSP thu các khoản thu bằng phiếu thu không đúng mẫu là không đúng quy định của Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Một điểm đáng chú ý là việc Trường PTTHSP chi tiền công quản lý 548.461.287 đồng cho 4 nhân sự thuộc Trường ĐH Đồng Nai không có trong quy chế chi tiêu nội bộ là không phù hợp với Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính.

Theo nguồn tin của Báo Giáo dục & Thời đại, 4 người nhận tiền chi không phù hợp này gồm: Ông Trần Minh Hùng - Hiệu trưởng DNU được chi 210.768.128 đồng; ông Phạm Văn Thanh - Hiệu phó DNU được chi 210.768.128 đồng; ông Đinh Quang Minh - Hiệu phó DNU; bà Vũ Thúy Thụy Anh - Kế toán DNU được chi 63.462.516 đồng; bà Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga - Kế toán DNU được chi 63.462.516 đồng, giai đoạn 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, về nghĩa vụ nộp thuế, KLTT cho rằng, việc nhà trường nộp thuế thiếu TNDN với số tiền là 357.307.980 đồng là chưa đúng Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. Mặt khác, việc trường lạm thu thuế TNCN 10% nhưng không kê khai, tạm nộp cho cơ quan thuế mà gửi ngân hàng là vi phạm Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan việc mua sắm tài sản, KLTT cũng chỉ ra nhiều vấn đề sai sót. Theo đó, trường mua sắm tài sản không có Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa chữa của cấp có thẩm quyền; không có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Sau mua sắm không có Biên bản bàn giao tài sản 3 bên, chỉ có bàn giao giữa bên mua và bên bán; Một số hồ sơ không có Giấy đề xuất của bộ phận cụ thể hoặc có Giấy đề xuất nhưng không có phê duyệt của Ban giám hiệu nhà trường; không hạch toán tài khoản 211, 213, ghi sổ tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình; mở sổ theo dõi nhưng không đúng mẫu; Số liệu trong sổ không có đầy đủ chữ ký, có chỉnh sửa, việc ghi sổ không theo trình tự thời gian, không thực hiện khóa sổ kiểm kê cuối năm; không theo dõi đầy đủ Thẻ tài sản là không đúng Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính là vi phạm Khoản 2 Điều 10 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Điểm a Khoản 2 Điều 18 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

“Việc mua sắm vượt cấp thẩm quyền là không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh; Khoản 3 Điều 5 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Trường mua sắm thiết bị văn phòng vượt tiêu chuẩn, định mức máy photocopy là không đúng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...” - theo KLTT.

Ngoài ra, Trường PTTHSP không thực hiện trích lập quỹ cải cách tiền lương năm 2018, 2019 theo quy định là không đúng theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017; Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018; Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính.

Theo KLTT, trách nhiệm để xảy ra sai sót trên thuộc về Hiệu trưởng, Kế toán trưởng và viên chức kế toán liên quan của Trường PTTHSP giai đoạn 2018 - 2019.

Thu hồi hơn nửa tỷ đồng chi sai

Theo KLTT, về xử lý hành chính đối với Trường PTTHSP - DNU, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý: Rà soát, xử lý, khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót đã nêu tại KLTT theo quy định. Đồng thời, tổ chức rà soát kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm theo KLTT.

Bên cạnh đó, nhà trường rà soát lại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để điều chỉnh bổ sung, chấn chỉnh thực hiện việc trích quỹ cải cách tiền lương theo quy định.

Khẩn trương báo cáo, làm việc với cơ quan thẩm quyền xem xét đề xuất việc xử lý kinh phí kịp thời để duy trì hoạt động của trường, trả lương cho giáo viên, nhân viên trong tình hình dịch Covid-19 không thu được học phí theo chế độ tự chủ.

Xử lý về kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Trường PTTHSP thu hồi nộp về trường tiền công quản lý 548.461.287 đồng chi sai cho nhân sự thuộc DNU. Đồng thời, trường nộp thuế bổ sung với số tiền là 357.307.980 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của 2 năm 2018 - 2019.

Vi phạm quy định tuyển sinh 2 năm liên tục

Một điểm đáng chú ý, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường PTTHSP - DNU liên tục vi phạm về quy định tuyển sinh trong 2 năm 2018, 2019. Trong đó, đáng chú ý là việc xét tuyển bổ sung diện cứu xét, đặc cách một số lượng rất lớn.

Điều này chính trong kết luận về kết quả thanh tra HĐTS Trường PTTHSP do Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai ký ngày 21/9/2018 cũng thừa nhận: “Hội đồng không đưa ra tiêu chuẩn cụ thể khi tiến hành xét đơn cứu xét dẫn đến tình trạng 100% đơn cứu xét đều được hội đồng chấp nhận cho vào học, trong đó có những học sinh điểm xét tuyển quá thấp. Các đơn vị xin bảo lãnh diện cứu xét không tập trung, cẩu thả, thiếu thông tin.

Số lượng học sinh được HĐTS cứu xét vào học ngoài chỉ tiêu quá cao (lớp 6 tăng 48,57%; lớp 10 tăng 28,8%. Từ tình trạng này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên...”.

Mặc dù đã được Hiệu trưởng DNU đề nghị nghiêm túc thực hiện đúng quy định về tuyển sinh nhưng sang năm 2019, HĐTS trường này tiếp tục vi phạm. Trong kết luận kết quả thanh tra HĐTS Trường PTTHSP năm học 2019 - 2020 do Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai ký ngày 2/8/2019, tiếp tục nêu: “HĐTS và Ban thư ký chưa hợp tác với Ban Thanh tra trong việc giám sát, kiểm tra hồ sơ xét duyệt đơn cứu xét.

Cụ thể: Các thành viên của HĐTS tiếp tục nhận đơn cứu xét, tổ thư ký nhận đơn cứu xét và tổng hợp đơn cứu xét là không đúng chức năng. Không thực hiện Kết luận số 1127/KL-ĐHĐN ngày 21/9/2018 của Hiệu trưởng DNU là vi phạm chủ trương của Ban giám hiệu nhà trường.

Hội đồng không tiến hành họp để cứu xét. 100% số đơn xin cứu xét được Ban thư ký tập hợp và gọi nhập học; không căn cứ vào tiêu chuẩn hội đồng đưa ra; không có sự giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra là không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong danh sách xét đã được chủ tịch HĐTS ký có 41 em không ghi điểm trong đơn, 7 em không có điểm xét tuyển, điểm chênh lệch giữa điểm quy định xét tuyển và điểm ưu tiên nhiều nhất là 13 điểm...”.

Theo tìm hiểu của PV, năm học 2019 - 2020, đối với lớp 10, Trường PTTHSP tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kì thi tuyển sinh do Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức. Đối với lớp 6, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở các lớp bậc tiểu học (theo cách tính do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa quy định).

Chỉ tiêu tuyển sinh đã được Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai duyệt là 245 học sinh lớp 10 và Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa duyệt là 280 học sinh lớp 6. Tuy nhiên, việc tổ chức tuyển sinh và số lượng học sinh trúng tuyển đã được HĐTS thực hiện sai quy định và có nhiều dấu hiệu bất thường.

Kết quả, Ban giám hiệu DNU (dưới danh nghĩa là Chủ tịch và là ủy viên thường trực HĐTS) đã đồng ý xét tuyển bổ sung (đặc cách) và nhập học một số lượng rất lớn, bất thường: Tuyển đặc cách 168 học sinh lớp 6; tuyển đặc cách 65 học sinh lớp 10.

Một điểm đáng lưu ý là trong KLTT nội bộ của Trường Đại học Đồng Nai năm học 2019 - 2020 có ý kiến đề nghị của Hiệu trưởng yêu cầu HĐTS Trường PTTHSP kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng chính Hiệu trưởng DNU cũng là Chủ tịch HĐTS của trường này lúc đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ