Triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường cho học sinh TCCN

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn về việc triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc học TCCN.
Triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường cho học sinh TCCN

Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ được nâng cao dần đối với từng khóa tuyển sinh, từng chương trình đào tạo nhưng phải hướng tới sớm đạt mục tiêu của ĐANNQG 2020; lộ trình đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và sự cố gắng của các trường.

Nhà trường công bố công khai chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, lộ trình đạt chuẩn cũng như các loại chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận cho miễn học/thi ngoại ngữ (nếu có) trên trang thông tin điện tử chính thức của trường trước mỗi khóa/kỳ học để học sinh có kế hoạch học tập và đạt chuẩn theo quy định.

Trong khi học sinh THPT chưa được học ngoại ngữ theo chương trình mới (chương trình học 10 năm ban hành theo quy định của ĐANNQG 2020), khuyến khích học sinh tham gia học ngoại ngữ tăng cường nhưng không bắt buộc.

Triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường

Tổ chức thi/kiểm tra khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu vào của học sinh TCCN để làm căn cứ xếp lớp học ngoại ngữ tăng cường theo năng lực ngoại ngữ thực tế của học sinh.

Nội dung học tập, giáo trình, tài liệu và hình thức triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường cần đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, với năng lực của học sinh để tạo môi trường, điều kiện học tập và phát huy tốt nhất khả năng học tập và sử dụng ngoại ngữ vào việc làm của học sinh khi ra trường.

Thời lượng tổ chức học ngoại ngữ tăng cường do các trường quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế của trường, yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của từng ngành/lĩnh vực đào tạo và đảm bảo quy định hiện hành về khối lượng kiến thức tối thiểu đối với mỗi trình độ đào tạo.

Hình thức tổ chức giảng dạy ngoại ngữ tăng cường có thể là dạy học trên lớp, dạy học trực tuyến, các hình thức ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng nước ngoài…; coi trọng việc hướng dẫn và tạo môi trường cho học sinh tự học; phối hợp đồng bộ với các chương trình học ngoại ngữ chính khóa.

Đối với hình thức dạy học trực tuyến được thực hiện thông qua tài khoản trực tuyến và phải gửi trực tiếp đến cho học sinh. Yêu cầu học sinh tự sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ và có trách nhiệm với các hoạt động của khóa học trực tuyến.

Giáo viên, giảng viên cần sắp xếp các buổi gặp mặt trực tiếp để giải đáp các thắc mắc của học sinh và hướng dẫn thêm nếu cần thiết.

Trong trường hợp sử dụng tài khoản trực tuyến, phải bố trí cụ thể thời gian học trực tuyến và thời gian học trực tiếp. Số lượng học sinh trong một lớp học ngoại ngữ tăng cường không quá 30 học sinh.

Đối với môn học ngoại ngữ là tiếng Anh, hiện nay Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 3 chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường trình độ TCCN các ngành Du lịch, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin; 4 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ TCCN các ngành Nghiệp vụ Nhà hàng, Khách sạn, Nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán.

Các trường có đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ TCCN các ngành nói trên căn cứ theo các chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường và các chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ TCCN đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để xây dựng các chương trình giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường.

Thông báo kế hoạch tổ chức dạy học ngoại ngữ tăng cường trước từng khóa/kỳ học để hỗ trợ học sinh có nhu cầu.

Bố trí các giáo viên, giảng viên có năng lực thực tế trên cơ sở đội ngũ giáo viên, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của trường, ưu tiên các giáo viên, giảng viên có năng lực ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định của ĐANNQG 2020; khuyến khích sử dụng giáo viên, giảng viên, tình nguyện viên bản ngữ tham gia cùng các giáo viên, giảng viên trong nước.

Tận dụng cơ sở vật chất và thiết bị chung của nhà trường, chú trọng sử dụng hiệu quả các thiết bị có ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông.

Kinh phí

Các trường chủ động xây dựng mức thu học phí ngoại ngữ tăng cường theo quy định, nguyên tắc thỏa thuận với người học, đảm bảo bù đắp chi phí. Việc thu học phí dạy học ngoại ngữ tăng cường không tính cho nội dung chương trình đào tạo theo quy định bắt buộc.

Hàng năm các trường báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện mục tiêu đầu ra về năng lực ngoại ngữ và dạy học ngoại ngữ tăng cường trong các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, đề nghị các trường liên hệ với Bộ GD&ĐT để nhận được ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay, năng lực ngoại ngữ đầu vào của học sinh TCCN rất khác nhau và thường là chưa đạt chuẩn theo quy định của ĐANNQG 2020.

Trước thực tế đó, Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường TCCN, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo trình độ TCCN triển khai hình thức dạy học ngoại ngữ tăng cường để hỗ trợ chương trình đào tạo chính khóa nhằm đảm bảo năng lực ngoại ngữ của học sinh TCCN khi tốt nghiệp.