rssheader

20/10/2020

Quyền lợi người lao động bị nghỉ việc vì dịch Covid-19

03/04/2020, 14:37 GMT+07 | Trao đổi
Quyền lợi người lao động bị nghỉ việc vì dịch Covid-19

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012, trong trường hợp phải ngừng việc người lao động được trả lương như sau:

Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;

Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,… thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Theo quy định nêu trên, người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch Covid-19, sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90 năm 2019, cụ thể:

Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng;

Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng;

Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng;

Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Do dịch Covid- 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, thì Doanh nghiệp cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với người lao động.

Theo điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Tuy nhiên, trước khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm